Δευτέρα, 27 Μαϊ, 2024
Ελλαδίου ιερομάρτυρος, Θεράποντος και Αλυπίου των μαρτύρων, Ιωάννου ομολογητού του Ρώσου (1730).
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφίαἩ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφία
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   
ΠΡΟΛΟΓΟΙ

11

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
13
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ

 
1.
Ἐμφάνιση καὶ ἐξέλιξη τῆς Οὐνίας
24
2.
Ἐξάπλωση τῆς Οὐνίας
28
   α.  Πολωνία, Ρωσία, Οὐκρανία, Καρπαθορωσία 28
   β.  Ρουμανία
35
   γ.  Σερβία
37
   δ.  Τσεχοσλοβακία 38
   ε.  Ἑλλάδα
40
  στ.  Ἀλεξάνδρεια
42
   ζ.  Ἱεροσόλυμα
43
   η.  Ἀντιόχεια
45
3.
Γενικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς ρυθμοὺς τῆς Οὐνίας
48
   α.  Ἀλεξανδρινὸς ρυθμὸς
48
   β.  Ἀντιοχειανὸς ρυθμὸς
48
   γ.  Ἀρμενικὸς ρυθμὸς
50
   δ.  Χαλδαϊκὸς ρυθμὸς
51
   ε.  Βυζαντινὸς ρυθμὸς
52
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η ΟΥΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ
 
1.
Ἱστορικὸ τοῦ Διαλόγου
55
2.
Σκοπὸς τοῦ Διαλόγου
57
3.
Οἱ ἐνδορθόδοξες διαφωνίες σχετικὰ μὲ τὴν Οὐνία
58
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
1.
Ἡ Οὐνία στὰ περιοδικά, τὶς ἐγκυκλοπαιδεῖες, τὶς ἐφημερίδες
70
2.
Ἡ Οὐνία σὲ ἐγχειρίδια καὶ μονογραφίες
101
3.
Ἀπόψεις Οὐνιτῶν στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία
116
4.
Θεολογικὲς ἐμβαθύνσεις καὶ ἀναφορὲς σὲ σχέση μὲ τὴν Οὐνία
124
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ

 
1.
Νομικοπολιτικὴ καὶ κοινωνικοπολιτικὴ εὐαισθησία ἔναντι τῆς Οὐνίας
134
2.
Ὁ πρωτογενὴς χαρακτήρας τῆς ἐξουσίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ δικαίωμα ἀντιμετωπίσεως τῆς Οὐνίας
142
3.
Οἰκουμενισμός, Συγκρητισμὸς καὶ Οὐνία
146
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

159
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 5 €
     

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης