Δευτέρα, 17 Ιουν, 2019
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ισαύρου, Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Ερμείου, Φήλικος, Πελεγρίνου, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ μαρτύρων, Ιωσήφ και Πίωρ οσίων, Υπατίου οσίου του εν Ρουφιαναίς.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΟΥΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΟΥΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οὐνία
Νεώτερες ἐξελίξεις

 

Τὸ νέον κείμενον περὶ Οὐνίας τοῦ BALAMAND.
Ἀποτίμησις καὶ ἀξιολόγησις.

 
 

Εἰσαγωγὴ

5
    Α'. Σύντομος παρουσίασις τῶν ἐξελίξεων τοῦ προβλήματος τῆς Οὐνίας ἐν τῷ διαλόγῳ 8
 1 Ἡ καταδίκη τῆς Οὐνίας εἰς τὴν Βιέννην (1990) καὶ εἰς τὸ Freising τοῦ Μονάχου (1990)
10
 2 Ἡ ἀντίδρασις τῆς Ρώμης εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου ἐν Freising 17
 3 Ἡ στάσις καὶ αἱ ἀποφάσεις τῶν ὀρθοδόξων μετὰ τὸ Freising 24
 4 Ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος  
27
 

***

Β'.  Ἀποτίμησις τοῦ κειμένου τοῦ balamand

31
 1 Ἀναίρεσις τῶν ἀποφασισθέντων ἐν Βιέννῃ καὶ Freising
33
 2 Παραχωρήσεις εἰς θέματα πίστεως ἄσχετα πρὸς τὴν Οὐνίαν 
42
 

 
Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: palimpce@otenet.gr
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 2 €
    

 

 

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης