Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
                                              ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
   Πρόλογος
 5
   

ΜΕΡΟΣ   Ι
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

 
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

 
1.
 Ἡ ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας
 23
 2.  Τὸ γκρέμισμα τῶν ὁρίων ἀπὸ τοὺς Ρωμαιοκαθο­λικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες  24
 3.  Οἱ αἱρετικοὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Τὰ μυστήριά τους χωρίς Χάρη, οἱ ἱερεῖς τους χωρὶς Ἱερωσύνη  32
 4.  Αἵρεση ὁ Παπισμός. Καταδικάσθηκε ἀπὸ συνόδους καὶ πλῆθος Ἁγίων
 38
  Ἐπίλογος  
 51
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 
 1.  Ὁ πάπας δὲν ἔφυγε. Μπαινοβγαίνουν οἱ καρδινάλιοι 
 53
       α'. Μολύνθηκε τὸ ἐκκλησιαστικὸ κλίμα. Ὑβρίζονται οἱ ἀνησυχοῦντες 
 53
       β'. Ἡ ἕνωση προωθεῖται πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη μας. Δὲν τοὺς σταματᾶ οὔτε ὁ κίνδυνος σχίσματος  57
 2.  Φανάρι καὶ Ἀθήνα ἀντίπαλοι γιὰ τὰ πρωτεῖα. Συνοδοιπόροι στὰ οικουμενιστικά.  63
       α'. Ὑπερόριες ἐπεμβάσεις καὶ διεκδίκηση πρωτείων
 63
       β'. Συνοδοιπόροι, καὶ συνόμιλοι στὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα, σὲ ἀντίθετη πρὸς τοὺς Ἁγίους πορεία
 66
       γ'. Ἄλλαξε πορεία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἔγινε οἰκουμενιστικώτερη τῶν οἰκουμενιστῶν       69
       δ'. Αἰχμάλωτο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὸ Φανάρι 
 72
 3.  Τὸ διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συμπόσιο τῆς Θεσσαλονίκης    
 73
      α'. Μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας ἢ συμμαρτυρία τῆς πλάνης ἡ συμμετοχή μας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν;     
 73
      β'. Ἀπαράδεκτες ἐξελίξεις. Ἀποχωροῦν Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀπὸ τὸ  Π.Σ. Ἐκκλησιῶν. Τὸ χάσμα μεγαλώνει  
 78
      γ'. Ἡ Διορθόδοξη Συνάντηση τῆς Θεσσαλονίκης (1998) ἀπορροφᾶ τὶς ἀντιδράσεις  79
       δ'. Δὲν φταῖνε οἱ Προτεστάντες. Ἐμεῖς στερούμεθα ἐπιχειρημάτων. Ἀνατρεπτικὸ τὸ Συμπόσιο τῆς Θεσσαλονίκης (2003)
 83
       ε'. Ἱερωσύνη Γυναικῶν, Συμπροσευχὴ 
87
   Ἐπίλογος
 95
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Η «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ
 
 
 1.   Γενικὴ ἐκτίμηση τοῦ διαλόγου 104
 2.   Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι
 110
   Ἐπιλεγόμενα  
 124
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ;
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

 
 1.  Ἵδρυση καὶ ὀργάνωση τῆς Εκκλησίας τῆς Αρμενίας  127
 2.  Ὁ χωρισμὸς ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία    
 130
 3.  Σταθερὴ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν Ἀρμενίων ὡς αἱρετικῶν  133
 4. Ἡ νέα, μὴ Ὀρθόδοξη, ἀντιμετώπιση τῶν Ἀρμενίων ὡς Ὀρθοδόξων 
 136
 5. Ὁ σύγχρονος Θεολογικὸς Διάλογος μὲ τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους ἀνατρέπει τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Δογματικὴ σύγχυση.
 142
 6.  Οἱ Ἀρμένιοι εἶναι αἱρετικοί. Ἡ ἀποκήρυξη τῆς πλάνης καὶ ἡ ἐπιστροφὴ εἶναι ἡ μόνη δυνατότης γιὰ τὴν ἕνωση  145
 7.  Ἀνεκμετάλλευτα καὶ ἄγνωστα κείμενα τοῦ Μ. Φωτίου κατὰ τῶν Ἀρμενίων  
 151
  Ἐπίλογος  153
   

ΜΕΡΟΣ  ΙΙ
ΠΑΠΙΣΜΟΣ

 
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

 
 1. Ὁ Πάπας εὐλογεῖ τοὺς νέους σταυροφόρους 
 157
 2.  Φασισμὸς τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων»  161
 3. Ἡ δικαιολογία τοῦ δικτάτορος Μιλόσεβιτς  
161
 4.  Ἡ δικαιολογία τῆς ἐθνικιστικῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας 
163
 5.  Οἱ ἀπόψεις τοῦ Ὀλιβιὲ Κλεμὰν 
 165
 6.  Ποιὸς κάνει ἐθνοκάθαρση; 
 166
 7.  Προσκύνημα στὴν ἱερὴ γῆ τοῦ Κοσσυφοπεδίου  
 170
 8. Νέο οδοιπορικὸ στὸ Κοσσυφοπέδιο  171
 9.  Ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι διαμαρτύρονται γιὰ τὸ μύθο τῆς ἐθνοκάθαρσης  174
 10.  Ἡ φύση τοῦ πολέμου στὴ Σερβία.  
 175
 11. Ἡ Εὐρώπη τελειώνει ὅπου ἀρχίζει ἡ Ὀρθοδοξία  178
 12.  Λατινοφραγκικὰ κρατίδια καὶ ἀμερικανικὰ προτεκτορᾶτα
 179
 13.  Ποιὸς εἶναι ὁ νικητὴς στὸν πόλεμο τῆς Σερβίας  180
 14.  Ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν Σέρβων δεηθῶμεν
 181
 15.  Μόνο τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἕλληνες ἔχομεν βοηθοὺς  
 181
 16.  Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὴν Ἑλλάδα
 182
 17. Οἱ καρποὶ τῆς πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως
 185
 18.  Ἑνότητα καὶ στὰ μεγάλα θέματα ποὺ προβληματίζουν  186
 19.  Πατριαρχικὸ κείμενο προκαλεῖ ἀντιδράσεις 
187
 20.  Τὸ Ἰωβηλαῖο τῶν 2.000 ἐτῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ  188
 21.  Ἔχει νόημα ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἰωβηλαίου;
189
 22.  Ἐπ' οὐδενὶ συνεορτασμοὶ μὲ τὸν πάπα
 190
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ «ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ».
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ

 
 1.  Διέλυσαν τὸ Ὀρθόδοξο Βυζάντιο. Διαλύουν καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ρωσία  
 192
 2.  Ὁ Κομμουνισμὸς δὲν γεννήθηκε, ἐπιβλήθηκε στὴ Ρωσία
 193
 3.  Ἡ Ostpolitik τοῦ Βατικανοῦ γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ «καθολικὲς χῶρες».  195
 4.  Οὐαὶ ὑμῖν ὑποκριταὶ τοῦ NATO καὶ τοῦ Βατικανοῦ. Φανερωθήκατε στὴ Σερβία.  196
 5.  Γλώσσα μετανοίας, ὄχι διπλωματίας  
 197
 6.  Οἱ ντόπιοι «σταυροφόροι» τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς ἀθεΐας  
 198
 7.  Ἡ διάσπαση τῆς Χριστιανικῆς Οἰκουμένης, πολιτιστικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ
 201
 8.  Τρόποι ἕνωσης μὲ τὴν Εὐρώπη τοῦ πάπα  203
     α'. Βίαιος εκλατινισμός. Σταυροφορίες.  
 203
     β'. Προσωπικὸς προσηλυτισμός. Παπικά σχολεῖα.  
 207
     γ'. Οὐνία       
 211
 9.   Νάνοι, ἀρλεκίνοι καὶ εὐνοῦχοι  212
 10.  Δὲν ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν. Ἀνήκουμε στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ὀρθοδοξία, ἔχουμε τὴ δική μας ἱστορικὴ διαδρομὴ    
 214
 11.  «Ξενισμός, πιθηκισμός, φραγκισμὸς» 
 215
 12.  Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς μασκαρεμένος βρακὰς μὲ ψηλὸ καπέλο
 217
 13.  Πολιτικὴ Οὐνία ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση  220
 14. Δὲν πρέπει νὰ ἔλθει ἐπισήμως ὁ πάπας στὴν Ἑλλάδα 
 223
 15.  Τοὺς αιρετικοὺς δὲν τοὺς τιμοῦμε. Τοὺς καταδικάζουμε 
 224
 16.  Ἂς ἔλθει ἀνεπίσημα, incognito 
 225
 17.  Κερδισμένη ὄχι ἡ διπλωματία, ἀλλὰ ἡ εὐσέβεια    
 226
 18.  Μαύρη σελίδα καὶ σήμερα ὁ πάπας  227
 19.  Ἀπεμπλουτισμένες συνειδήσεις 
 229
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ. ΑΒΑΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 231
 1.  Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους 
 234
     α'. Ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι ἀγαποῦν ἀλλὰ καὶ θυμώνουν. Ἀποκόπτουν τοὺς αἱρετικούς.
 235
     β'. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γιὰ τὸν πάπα καὶ τοὺς Λατίνους
 243
     γ'. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος γιὰ τὸν πάπα καὶ τοὺς Λατίνους
 247
     δ'. Καλὸς πόλεμος καὶ κακὴ εἰρήνη 
 252
 2.  Οἱ διεξαγόμενοι διάλογοι μὲ τοὺς ἑτεροδόξους  254
     α'. Περισσότερες οἱ ζημιὲς ἀπὸ τὰ κέρδη 
 254
     β'. Ἡ ἀπομάκρυνσή μου ἀπὸ τὸ διάλογο λόγω τῆς Οὐνίας
 260
 3.  Ἡ ἐπίσκεψη ἔχει καθαρὰ προσκυνηματικὸ χαρα­κτήρα 
 270
 4.  Τὸν προσκάλεσε ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία καὶ ὄχι ἡ Ἐκκλησία 
 273
 5.  Τὸ εὐρωπαϊκό μας πρόσωπο
 277
 6.  Δὲν φοβόμαστε τὸν πάπα   
 281
7.
 Ὑπακοὴ καὶ ἐμπιστοσύνη στοὺς ποιμένες   
 283
 8. Πῶς δεχόμαστε ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες; Τὸν Τοῦρκο Μουφτή, τὸν Δαλαϊλάμα,  τὸν πατριάρχη τῶν Κοπτῶν; 
 287
 9.  Φανατικοὶ καὶ ἀκραῖοι ὅσοι ἀντιτίθενται στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα 
 289
  ΕΠΙΛΟΓΟΣ  292
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ. ΑΒΑΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 231
 1.  Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους
 234
     α'. Ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι ἀγαποῦν ἀλλὰ καὶ θυμώνουν. Ἀποκόπτουν τοὺς αἱρετικούς.  235
     β'. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γιὰ τὸν πάπα καὶ τοὺς Λατίνους
 243
     γ'. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος γιὰ τὸν πάπα καὶ τοὺς Λατίνους
 247
     δ'. Καλὸς πόλεμος καὶ κακὴ εἰρήνη
 252
 2.  Οἱ διεξαγόμενοι διάλογοι μὲ τοὺς ἑτεροδόξους 
 254
    α'. Περισσότερες οἱ ζημιὲς ἀπὸ τὰ κέρδη  254
    β'. Ἡ ἀπομάκρυνσή μου ἀπὸ τὸ διάλογο λόγω τῆς Οὐνίας
 260
 3. Ἡ ἐπίσκεψη ἔχει καθαρὰ προσκυνηματικὸ χαρα­κτήρα
 270
 4.  Τὸν προσκάλεσε ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία καὶ ὄχι ἡ Ἐκκλησία
 273
 5. Τὸ εὐρωπαϊκό μας πρόσωπο  277
 6. Δὲν φοβόμαστε τὸν πάπα
 281
 7. Ὑπακοὴ καὶ ἐμπιστοσύνη στοὺς ποιμένες
 283
 8. Πῶς δεχόμαστε ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες; Τὸν Τοῦρκο Μουφτή, τὸν Δαλαϊλάμα, τὸν πατριάρχη τῶν Κοπτῶν;  
 287
 9.  Φανατικοὶ καὶ ἀκραῖοι ὅσοι ἀντιτίθενται στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα  
 289
  Ἐπίλογος 
 292
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΜΕ ΤΟ ΑΡΝΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ;
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Ή ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ 

 296
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ

 300
 


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ «ΚΑΘΟΛΙΚΟ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 

 306
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 

 311
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΥ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ.

 
 1.  Οἱ ταυτότητες καὶ ὁ πάπας       
 325
     α'. Οἱ λαοσυνάξεις γιὰ τὶς ταυτότητες τρόμαξαν τοὺς κοσμικοὺς καὶ ἀθέους  325
     β'. Σχέδιο διαιρέσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος 
 328
     γ'.  Σὲ σχέση μὲ τὶς ταυτότητες προέχει τὸ θέμα τοῦ πάπα
 330
 2. Ἡ παπικὴ νόσος καλπάζει. Ἐπίσκοποι φυγάδες καὶ ριψάσπιδες
 334
     α'. Ἡ στρατηγικὴ τῆς συγκαλύψεως τοῦ θέματος
 334
     β'. Εἶναι αἵρεση ὁ Παπισμὸς καὶ ὅσοι ἐπικοινωνοῦν μαζύ του χάνονται
 337
     γ'. Τὰ συμπτώματα τῆς παπικῆς νόσου. Ἔχουν προσβληθῆ πολλοὶ ἐπίσκοποι.  340
     δ'. Ἀπογοήτευσαν καὶ ἐλύπησαν τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς πιστούς. Φυγάδες καὶ ριψάσπιδες ἐν καιρῷ πολέμου.  344
 3.  Ἡ Ἱεραρχία ἐπίστευσε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἀλλὰ ἀπίστησε στὸ Εὐαγγέλιο καὶ  στοὺς Ἁγίους
347
      α'. Ἡ ἐνδεδειγμένη στάση στό θέμα τοῦ πάπα
 347
      β'. Ἐπιθυμία τοῦ ἀρχιεπισκόπου νὰ ἔλθει ὁ πάπας  349
      γ'. Πιστεύει πὼς ὁ Παπισμὸς εἶναι Ἐκκλησία. Καὶ οἱ ἄπιστοι σῶμα Χριστοῦ.  350
      δ'. Θέλει τὴν Ἀθήνα μπροστὰ ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ ζητᾶ ἐρείσματα στὸν πάπα  353
      ε'. Στρατηγικὴ τετελεσμένων γεγονότων. Σὲ ἀργία ὁ συνοδικὸς  θεσμός. 
 354
      στ'. Τώρα ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς ὑπεύθυνοι ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων
 356
      ζ'. Γνώμονας καὶ κριτήριο ὄχι τὸ κακὸ ἀλλὰ τὸ καλό. Γιατὶ φέραμε τὰ λείψανα  τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ;         
358
      η'. Δὲν εἶναι αὐτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  360
 4. Ἡ Ἱεραρχία καὶ ὁ πάπας
 362
      α'. Παρ' ὀλίγον κατηγορούμενοι  
 362
      β'. Οἱ ἐπίσκοποι διάδοχοι ὄχι μόνο τῶν θρόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν τρόπων  363
      γ'. Νὰ μᾶς καλέσει ἡ Σύνοδος νὰ δώσουμε ἐξηγήσεις  
 364
      δ'. Ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι ἐκκλησία. Εἶναι αἵρεση.  365
      ε'. Ἔθαψαν τὸ θέμα τοῦ πάπα καὶ ἐπιβάλλουν ποινὲς γιὰ νὰ σιωπήσουμε
 367
 5.  Ὁ πάπας δὲν ἔφυγε εἶναι διαρκῶς παρὼν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος       
 369
     α'. Γύρισε σελίδα ἡ ἱστορία!  369
     β'. Ἡ μητρόπολη Σύρου καὶ Τήνου πρότυπο γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία  371
     γ'. Συνοδικὸ σύστημα καὶ λειτουργικὴ «Ἀνανέωση» 
 373
     δ'. Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ στὸ Βατικανὸ καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Balamand  375
     ε'. Πλῆγμα κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου     
 377
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΣΑΡΩΣΕ Ο ΠΑΠΑΣ.
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.

 
 1. Κέρδη καὶ ἀπώλειες τοῦ πάπα  
 380
         α'. Τί ἐκέρδισε ὁ πάπας;
 380
         β'. Τί ἔχασε ὁ πάπας;
 383
         α'. Τί ἐκέρδισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;   
 385
         β'. Ζημιὲς ποὺ προκάλεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸν ἑαυτό του  385
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

 
 1.  Ἡ μαύρη χιλιετία τοῦ Παπισμοῦ 
 388
 2.  Μόνη ἐλπίδα ἡ Ὀρθοδοξία  391
 3. Ἡ ψευτοένωση καὶ ἡ ψευτοειρήνη ὅπλο τῶν Νέων Σταυροφόρων
 393
 4.  Ὀρθόδοξη καὶ ἐκκοσμικευμένη Ἑλλάδα  394
 5. Ἀδικαιολόγητες οἱ θριαμβολογίες. Ἀποκρύψαμε τὶς αἱρέσεις καὶ ἐκκλησιοποιήσαμε τὸν Παπισμὸ  397
 6.  Μὲ τὸ θεολογικὸ διάλογο τίποτε δὲν ἄλλαξε. Τὸ Filioque παραμένει στὸ σύμβολο τῆς Πίστεως τῶν Λατίνων  
 403
 7. Συγγνώμη ὑποκριτικὴ καὶ νοθευμένη 
 405
 8.  Ἐκκλησιαστικὴ νομιμοποίηση τοῦ Παπισμοῦ ἐ­πέτυχε ἡ προσφώνηση τοῦ πάπα  407
 9. Ἡ προσφώνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου  412
 10.  Ἡ κοινὴ Δήλωση πάπα καὶ ἀρχιεπισκόπου        
 421
 11.  Τὸ στεφάνωμα τοῦ πάπα, οἱ ἀσπασμοί, τὰ χειροφιλήματα, τὰ χειροκροτήματα καὶ ἡ συμπροσευχὴ  
 425
 12.  Οἱ ἀντιδράσεις ἐμείωσαν τὸ κακὸ. Ἡ Ρωμιοσύ­νη ἀντιστέκεται  
 432
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΕΚ ΤΟΥ ΠΙΚΡΟΥ ΓΛΥΚΥ

 
 1.  Ἡ μαύρη χιλιετία τοῦ Παπισμοῦ  436
 2.  Οἱ χλιαροὶ καὶ ἀδιάφοροι ἀπορρίπτονται  439
 3. Ἡ Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν συμπρωταγωνιστεῖ στὶς ἀντιπαπικὲς ἐκδηλώσεις
 440
 4. Στὰ δύο ἐπόμενα τεύχη τὰ Πρακτικὰ τοῦ Λειτουργικοῦ Συνεδρίου                                    
 441
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 15 €
     

 

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης