Δευτέρα, 17 Ιουν, 2019
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ισαύρου, Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Ερμείου, Φήλικος, Πελεγρίνου, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ μαρτύρων, Ιωσήφ και Πίωρ οσίων, Υπατίου οσίου του εν Ρουφιαναίς.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο ΜακράκηΧριστιανισμὸς καὶ Πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
  ΠΡΟΛΟΓΟΣ
5

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
9
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ο ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
 
1. Ἡ πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸν 19ο αἰώνα
13
   α.  Ἡ πολιτικὴ ζωὴ
13
   β.  Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση 18
2.
Ἡ ἀναμορφωτικὴ δράση τοῦ Μακράκη
23
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
 
1.
Ἡ πολιτεία ὡς ἀντικείμενο τῆς πολιτικῆς
41
2.
Ἡ γένεση τῆς πολιτείας
43
3.
Ἡ ἐμφάνιση τῆς "ἀληθοῦς" καὶ τῆς "ψευδοῦς" πολιτείας
50
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
 
1.
Ἡ πολιτικὴ διάσταση τοῦ Χριστιανισμοῦ
57
2.
Τὰ εἴδη τῶν πολιτευμάτων
61
3.
Ἡ ἀποστολὴ τῆς πολιτείας
66
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ
 
1.
Οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ ἀρετές τους
77
2.
Ἡ ὑποταγή: ἡ νομιμοποίηση καὶ τὰ ὅριά της
87
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ο ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΚΗ
 
1.
Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ὡς "περιούσιος λαὸς" τοῦ Θεοῦ
97
2.
Τὸ ὅραμα τῆς καταλύσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τῆς ἱδρύσεως τῆς χριστοκρατικῆς πολιτείας
103
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΚΗ
 
1.
Ἡ θρησκευτικὴ ὀργάνωση "Ζωὴ"
111
2.
Ἡ "Χριστιανικὴ Δημοκρατία"
117
3.
Ὁ Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης
124
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


129

   ZYSAMMENFASSUNG 133
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 137
 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: palimpce@otenet.gr
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 6 €
     

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης