Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ;ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ;
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   
Πρόλογος

 5

   
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ;
 
 1. Σύντομη παρουσίαση τοῦ προβλήματος
11
 2. Δὲν εἶναι ὑπαρκτὸ ποιμαντικὸ πρόβλημα.  Τεχνητό, κατασκευασμένο, με εἰσαγόμενη προβληματικὴ
17
 3. Ἡ λειτουργικὴ γλώσσα καὶ ἡ καθομιλουμένη.  Μικρὲς διαφορὲς
37
 4. Γιὰ τὸν ἐκκλησιασμὸ δὲν φταίει ἡ γλώσσα.  Ἀποϊεροποίηση καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸ κλῖμα
42
 5. Ἡ μοναδικότητα τῆς ἑλληνικῆς λειτουργικῆς γλώσσης.  Θεολογικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ θεμελίωση
52
     α)  Θεϊκὴ ἐπιλογὴ
 52
     β)  Γλώσσα ἁγίων, ἁγιασμένη ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τῆς Χάριτος 58
     γ)  Ὑψηλὴ καὶ ἱεροπρεπὴς γλώσσα
64
     δ)  Πολυσημία καὶ εὐρήτητα 73
     ε)  Γεγονὸς ἐκκλησιαστικὸ ἡ γλώσσα.  Διαχρονικὴ ἑνότητα καὶ συνέχεια 76
    στ)  Ἑνότητα λόγου καὶ μέλους, κειμένων καὶ μουσικῆς
81
 6. Λογικὴ κατανόηση ἢ βιωματικὴ μέθεξη;
82
 7. Ὀργανωμένο σχέδιο κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ οἱ  μεταφράσεις καὶ οἱ γλωσσικὲς μεταρρυθμίσεις
97
 8. Τί δέον γενέσθαι; Ὁ πατερικὸς δρόμος
104
   
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΞΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 
 1. Πορεία πρὸς τὸ τέλειο τῆς Θ. Λατρείας
119
 2. Τὸ δίλημμα  «Παράδοση ἢ ἀνανέωση» εἶναι πλαστὸ
121
 3. Μετὰ τὸ σχίσμα καινοτομίες καὶ ἀνανεώσεις στὴ Δύση
126
 4. Ἀνανεωτὲς καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μετὰ τὸ 1821
132
 5. Ἐνισχύθηκε ἡ Παράδοση.  Ἐλάχιστοι οἱ ἀνανεωτὲς
141
 6. Ἡ «Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως» νὰ ἀλλάξει ὄνομα καὶ στόχους
143
   
ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ Η «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
 
 1. Ἡ ταυτότητα τῆς «Λειτουργικῆς Ἀναγέννησης»
149
 2. Ὁ Νεοβαρλααμισμὸς τῆς «Λειτουργικῆς Ἀναγέννησης» 153
   Ἐπίλογος 160
   
ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΤΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
 
 1. Τὸ σκηνικὸ τῆς ὑποθέσεως
165
 2. Δογματικὸς μινιμαλισμὸς ἢ μηδενισμός.  Ἡ είσήγηση τοῦ μητροπολίτου Κοζάνης
170
 3. Σὲ ποιοὺς καὶ γιατὶ νὰ δώσουμε ἐξηγήσεις;
174
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 9 €
     

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης