Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 

Πρόλογος

5

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΓΡΑΦΗ

 1.   Εἴδη ἐπιστημονικῆς ἐργασίας στὸν πανεπιστημιακὸ χῶρο

9

 2. Εἴδη ἐπιστημονικῆς ἐργασίας στὸν εὐρύτερο πνευματικὸ χῶρο

31

 3. Ἡ χρησιμότητα τῆς γνώσεως τῶν τεχνικῶν κανόνων συγγραφῆς

35

   

 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

 

 1.   Ἡ ἐξεύρεση τοῦ θέματος

45

 2.   Ἡ συγκέντρωση τοῦ ὑλικοῦ

51

       α΄. Ἐντοπισμὸς τῆς βιβλιογραφίας

52

       β΄. Ἀποδελτίωση

59

 3.   Ἡ ἐπεξεργασία τοῦ ὑλικοῦ καὶ ἡ ταξινόμηση

63

 4.   Τὸ σχεδιάγραμμα

65

   

 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


75

 1.   Τίτλος τῆς μελέτης

76

 2.   Ἀφιέρωση

78

 3.   Πρόλογος

78

 4.   Πίνακας περιεχομένων

79

 5.   Πίνακας βραχυγραφιῶν

80

 6. Εἰσαγωγὴ

81

 7.   Τὸ κύριο μέρος

83

       α΄.Τὸ κείμενο τῆς μελέτης

83

       β΄. Οἰ παραπομπὲς ἢ παραθέσεις 

88

       γ΄. Τὸ περιεχόμενο τῶν παραπομπῶν καὶ μερικοὶ κανόνες καὶ συντμήσεις

94

 8.   Συμπεράσματα ἢ Σύνοψη ἢ Ἐπίλογος

107

 9.   Βιβλιογραφικὸς πίνακας

108

 10.   Πίνακες διάφοροι

110

   

 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ


113

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

123

 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 8 €
     

 

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης