Δευτέρα, 17 Ιουν, 2019
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ισαύρου, Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Ερμείου, Φήλικος, Πελεγρίνου, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ μαρτύρων, Ιωσήφ και Πίωρ οσίων, Υπατίου οσίου του εν Ρουφιαναίς.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Χωρισμὸς ἢ συναλληλία;

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


   ΠΡΟΛΟΓΟΣ  5
   

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΧΩΡΙΣΜΟΣ Ή ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ;

 
   Πρόλογος     
 11
 1. Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ  13
2.

Ὁ χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ξενόφερτο σύστημα   

 15
 3. Τὸ Σύνταγμα τοῦ 1975 ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὸ χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας  
 18
 4. Πρότυπο σχέσεων ἡ βυζαντιακὴ συναλληλία
 22
   Ἐπίλογος - Συμπέρασμα  31
   

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 
 1. Τὸ αἴτημα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ξενόφερτο καὶ τεχνητὸ  35
 2. Ἡ διαχρονικὴ πράξη καὶ στάση 
 40
 3. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χρυσοστόμου
 46
             α'. Τὸ ἀήττητο καὶ ἀκατάβλητο τῆς Ἐκκλησίας
 46
             β'. Ἡ πολιτικὴ  ἐξουσία  49
             γ'.  Σχέσεις ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἐξουσίας 
 54
   Ἐπίλογος
 59
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: palimpce@otenet.gr
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 5 €
     

 

 

                                                                                            


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης