Δευτέρα, 17 Ιουν, 2019
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ισαύρου, Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Ερμείου, Φήλικος, Πελεγρίνου, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ μαρτύρων, Ιωσήφ και Πίωρ οσίων, Υπατίου οσίου του εν Ρουφιαναίς.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ

7

  ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
11
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
13
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
 
   Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ
 
1.
Γεωγραφικὲς καὶ ἐθνολογικὲς ἐπισημάνσεις
17
2.
Ὁ Ἑλληνικὸς Εὔξεινος Πόντος καὶ τὰ βάρβαρα ἔθνη
20
3.
Ὁ Χριστιανισμὸς στὸν Εὔξεινο Πόντο ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα μέχρι τὴν ἐμφάνιση τῶν Ρώσων
28
   α)  Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας στὴ Σκυθία καὶ στὸ Βυζάντιο
48
   β)  Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας στὴ Ρωσία 56
   γ)  Ἡ ἀνάπτυξη καὶ ὀργάνωση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸν Εὔξεινο Πόντο μέχρι τῆς ἐμφανίσεως τῶν Ρώσων
77
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
 
   Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
 
1.
Ἡ προέλευση τοῦ κράτους τοῦ Κιέβου.  "Νορμαννικὴ" καὶ "ἀντινορμαννικὴ" σχολὴ
119
2.
Ἡ ὁδὸς πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πρὸς τὸν ἐκχριστιανισμὸ
128
3.
Οἱ συνθῆκες εἰρήνης μεταξὺ Κιέβου καὶ Κωνσταντινουπόλεως
145
4.
Ἡ ἰσαπόστολος Ὄλγα
151
5.
Ἑλληνορωσικὴ σύγκρουση στὴ Βουλγαρία.  Νέα συνθήκη μεταξὺ Κιέβου καὶ Κωνσταντινουπόλεως (971)
166
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
 
   Ο ΕΠΙ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ  
1.
Τὸ Βάπτισμα τοῦ Βλαδιμήρου καὶ τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ (988)
179
2.
Ἡ πρώτη ὀργάνωση καὶ πνευματικὴ συγκρότηση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας
205
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

229
 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: palimpce@otenet.gr
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 6 €
     

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης