Τετάρτη, 08 Απρ, 2020
Ηρωδίωνος, Αγάβου, Ρούφου, Ασυγκρίτου, Φλέγοντος και Ερμά εκ των 70 αποστόλων, Καιλεστίνου επισκόπου Ρώμης, Ιωάννου νεομάρτυρος του Κουλικά (1564), Ιωάννου νεομάρτυρος του ναυκλήρου του εν Κω (1669).
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
   
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
   
Πρόλογος 
 5
 
1
 
Ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Βηθλεὲμ καὶ τοῦ Ἰορδάνη στὸ σκότος τῆς Ἀσίζης
11
 2   Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀπίστους καὶ τοὺς αἱρετικοὺς 15
 3  Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πλήρωμα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ζωῆς. Δὲν ὑπάρχουν κενὰ καὶ χῶρος γιὰ ἄλλες ἀλήθειες 26
 4  Ἔχουν οἱ θρησκεῖες τὸν ἴδιο Θεὸ καὶ κοινὲς ἠθι­κὲς ἀξίες; 34
  α'. Τὰ ἄφωνα εἴδωλα καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες.  36

  β'.Ψεύτικος ὁ Θεὸς τῶν Ἰουδαίων καὶ Μουσουλ­μάνων 39
  γ'. Ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσμὸ ἡ Χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Κρυπτοϊουδαϊσμὸς τὸ Ἰσλάμ. 44
 5  
Ὁ διάλογος τῶν Πατέρων καὶ τῶν Νεομαρτύρων μὲ τὸ Ἰσλὰμ
52
  α'. Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς 52
  β'.  Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς 57
   γ'. Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος ὁ Θεσσαλονικεύς, Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός, Γρηγόριος Δεκαπολίτης, Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης 64
  δ'. Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ, ἀκόμη καὶ ὡς αἰχμάλωτοι καὶ ὑπόδουλοι 68
  ε'. Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 72
  στ'. Ἰωσὴφ Βρυέννιος καὶ Γεννάδιος Σχολάριος 91
  ζ'. Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες
97
   η'. Ἰσλὰμ καὶ νεομάρτυρες. Εἰσήγηση σὲ ἐπιστημονικὸ συνέδριο. 104
 6  
Ἄξιος τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. κ. Παντελεήμων Β'. Ἀκύρωσε διαθρησκειακὴ συνάντηση καὶ ἀπαγόρευσε τὴν κυκλοφορία αἱρετικοῦ βιβλίου.
120

α'. Μὲ ὀρθόδοξες ἐλπίδες στὴν τρίτη χιλιετία 120

β'.  Ἀμέτοχη ἡ Ὀρθοδοξία στὴν κακοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὰ τὴ δεύτερη χιλιετία τοῦ πάπα
122

 γ'.Ἐκκοσμικευμένη καὶ ἄτολμη ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία 124
 
δ'. «Γαλιλαία τῶν Ἐθνῶν» ἡ Ἑλλάδα 126
 
ε'. Φῶς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη 128
 
Σύνοψη

 

133

 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 9 €
     

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης