Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΚΟΛΛΥΒΑΔΙΚΑΚΟΛΛΥΒΑΔΙΚΑ

 

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   Πρόλογος  5
   
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
 
   
Α'. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ;
 
 1.  Ἔληξε γιὰ τὴν ἔρευνα ἡ παλαιὰ προβληματικὴ
11
 2. Οἱ νέες κατηγορίες τοῦ καθηγητοῦ Χρ. Γιανναρᾶ 17
   
Β'. Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
25
   
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΙΟΣ
 
   
Α'. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ
 
 1. Τοποχρονολογικὸς προσανατολισμὸς 39
 2. Παράγοντες ποὺ κατέστησαν ἀνεπίκαιρη τὴν δι­δασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Παρίου καὶ τῶν ἄλλων Κολλυβάδων 42
 3. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ πνευματικοῦ κλίματος καθιστᾶ ἐπίκαιρη τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου
51
 4. Δειγματοληπτικὴ ἀναφορὰ σὲ ἐπίκαιρες θέσεις τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὴν παιδεία.
55
   α'. Ἀντιπαπισμὸς - Ἀντιδυτικισμὸς   
55
   β'.  Προβολὴ τῶν πατέρων καὶ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς 
59
   γ'.  Οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὴν παιδεία 59
   Ἐπίλογος  64
   
Β'. Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ
 
 1. Κολλυβάδες ἢ Ἡσυχασταὶ
65
 2. Ὁ Νεοβαρλααμισμὸς τοῦ Κοραῆ ἀποτυγχάνει. Νέα τριὰς λαμπρῶν θεολόγων.
74
 3.   Ἡ συμβολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν ἔκδοση τῶν ἁπάντων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 79
 4. Ἔργα περὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
84
 5. Ἡ χρήση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
88
   Ἐπίλογος   
92


Γ'. Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΙΟΥ

 1.   Γενικὴ ἐκτίμηση  95
 2.   Ἀδιαίρετη παιδεία. Ἑλληνικὴ καὶ Χριστιανική. 103
 3.    Ἡ θεολογικὴ προσφορὰ   
108
   α'. Ἀπολογητικὴ  
 108
   β'. Δογματικὴ - Ἀντιρρητικὴ πολεμικὴ 112
   γ'.  Ἁγιολογία - Λειτουργικὴ 
118
   Ἐπίλογος
119
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 9 €
     

 

    


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης