Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ
 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης (Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου)
Μεταλλαγμένη καὶ ἀλλοιωμένη ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος
3

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
 
Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Φθάσαμε "μετὰ-Πατερικῶς" καὶ στὸν "Ἀντι-Παλαμισμό"; Μὲ ἀφορμὴ μία ἐπιστολὴ Ἀρχιμανδρίτου
10

ΗΘΙΚΑ
 
Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὸν δήμαρχο Γ. Μπουτάρη
42
Χρῆστος Λιβανὸς (Πρόεδρος Ὀρθοδ. Ἀδελφ. "Ἅγιος Ἀθανάσιος" Καναδᾶ)
Ὀσμὴ θανάτου ἀναδίδεται ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ἀντὶ τοῦ μύρου τοῦ μυροβλήτου πολιούχου της
44

ΚΑΝΟΝΙΚΑ
 
Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
Άποσχιστικὴ ἐνέργεια τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρτερμίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας
51
Χρῆστος Λιβανός
Ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος τοῦ 2016. Ἀμφιβόλου ἀνθεκτικότητος αἱ βάσεις ἐπὶ τῶν ὁποίων ἔχει στηριχθῆ
54

ΜΟΝΑΣΤΙΚΑ
 
Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας
Ὁ θεσμὸς τῶν ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων
60

ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ - ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 
Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος
Δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ἐκκλησίες
67
Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
Νέα Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

73
Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
Εὐχαριστήριος ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

84
Γέρων Γαβριὴλ Ἁγιορείτης
Συνέντευξη περὶ Παπισμοῦ καὶ ἄλλων θεμάτων
86
Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Περὶ τῶν δύο προσφάτων πλαστῶν "Ὑπὲρ-Μνημονίων

100
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος
Νέα Ἐποχὴ - Θεοῦ ἀποχή
108
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμὸς καὶ ἡ ὑγιὴς παγκοσμιοποίηση 
116
Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
Προκλητικὴ οἰκουμενιστικὴ ἐνέργεια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλσίνκι κ. Ἀμβροσίου
131
Χριστοΰφαντος
Τὸ ἀντιοικουμενιστικὸν "λαλεῖν" καὶ τὸ "σιγᾶν" 
140
Γιῶργος Παπαθανασόπουλος (Δημοσιογράφος)
Μεταδοτικὸ μικρόβιο τὸ παπικὸ πρωτεῖο 
153

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΠΟΙΗΣΗ
 
Χριστοΰφαντος
Ἑσπερινὸς

Ἡ Προσευχή 

159
160

 

 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή  09.00-17.00 .

 

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης