Κυριακή, 07 Μαρ, 2021
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Των εν Χερσώνι επισκοπησάντων ιερομαρτύρων Βασιλέως, Εφραίμ, Ευγενίου, Καπίτωνος, Αιθερίου, Αγαθοδώρου και Ελπιδίου, Νέστορως και Αρκαδίου επισκ. Τριμυθούντος, Λαυρεντίου οσίου του εκ Μεγάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
Α'  Δωδεκαθεϊσμὸς
 

Ἀρχιμανδρίτου ΙΩΣΗΦ, Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξηροποτάμου, Ἀπὸ τὴν παλαιὰ στὴ σύγχρονη εἰδωλολατρία. Ἡ λατρεία τῶν κτισμάτων πλάνη τοῦ Διαβόλου (Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία)

 

 

 

 

49-59

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ, Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν εἰδώλων στὴν Παλαιὰ Διαθήκη

 

61-89

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΟΥ, Ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔναντι τῆς εἰδωλολατρίας

91-115
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΙΡΑΚΗ, Ἡ εἰδωλολατρία στὰ συγγράμματα τῶν Ἀπολογητῶν
117-133 
 Πρωτοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Εἴδωλα καὶ εἰδωλολατρία στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

135-149
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, Μάρτυρες καὶ εἴδωλα.  Τὸ παράδειγμα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης

151-163
ΗΛΙΑ ΜΠΑΚΟΥ, Ἡ ἑλληνοειδωλολατρία καὶ ἡ ἀντιμετώπισή της κατὰ τὰ ἁγιολογικά, ὑμνογραφικὰ καὶ ἄλλα ποιητικὰ κείμενα

 


165-215

ΔΕΣΠΩΣ ΑΘ. ΛΙΑΛΙΟΥ, Ἑρμηνεία τῆς παραβατικῆς πορείας τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ ἡ ἐποχή του217-225

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Γεώργιος Γεμιστὸς Πλήθων.  Ἡ οὐτοπία ἑνὸς νέου Ἰουλιανοῦ227-235

ΚΩΣΤΑ ΓΑΝΩΤΗ, Ἡ οὐτοπία τῶν Νεοειδωλολατρῶν


237-241

Πρωτοπρεσβυτέρου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ, Οἱ τάσεις ὑπερβάσεως τῆς εἰδωλολατρίας στὴν ἀρχαία φιλοσοφία καὶ οἱ σύγχρονες εἰδωλολατρίες
243-251

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΩΛΟΥ, Ὠφέλησε ἢ ἔβλαψε ὁ Χριστιανισμὸς τὸν Ἑλληνισμό; 

 

253-261

ΑΓΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία στὸ Βυζάντιο


263-280

Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ὁ "μῦθος" γιὰ τὴν καταστροφὴ ἀρχαίων μνημείων ἀπὸ Χριστιανοὺς281-292

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, Ποιμαντικὴ θεώρηση τῆς Νέας Εἰδωλολατρίας

293-304
Γέροντος ΜΩΫΣΕΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ψυχολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου τῆς Νεοειδωλολατρίας

305-315
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΟΥΛΤΣΗ, Ἡ ἀναβίωση τῆς εἰδωλολατρίας ἐξ ἐπόψεως κοινωνιολογικῆς
317-325
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, Τεκτονισμὸς καὶ εἰδωλολατρία στὸν ἑλληνικὸ χῶρο
327-342
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΙΠΠΑ, Ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισις τῆς Νεοειδωλολατρίας
343-358
Μοναχοῦ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, Νεοειδωλολατρία καὶ "Νέα Ἐποχὴ"
359-380
Ἀρχιμανδρίτου ΠΑΛΑΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΗΝΟΥ, Ἡ Νεοειδωλολατρία στό Διαδίκτυο
381-393
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, Παρέμβαση
395-399

Β' Ὑποτίμηση Παλαιᾶς Διαθήκης
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας

 


403-410

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, "Προέλαβε τὴν Καινὴν ἡ Παλαιά.  Οὐ καινὰ τὰ καινά."

 

411-427

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ, Ἡ θέση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴ Βυζαντινὴ Φιλολογία.  Ἡ περίπτωση τῆς λεξικογραφίας

 

 

429-445

Ἀρχιμανδρίτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ οἱ κλασικοὶ συγγραφεῖς στὰ κείμενα τῶν διδασκάλων τοῦ Γένους Εὐγενίου Βουλγάρεως καὶ Νικηφόρου Θεοτόκη

 447-462

Ἀρχιμανδρίτου  ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΗ, Ἐνδοεκκλησιαστικὴ ὑποτίμηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης463-476


Γ' Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες

 


Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ἱστορικὰ τῶν Ὀλυμπικῶν Ἀγώνων479-492

Ἀρχιμανδρίτου  ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ, Τὸ σῶμα στὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση καὶ στὴν Ἐκκλησία

 

 

493-502

Πρωτοπρεσβυτέρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

 503-508

ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΥ, Ἡ ἰατρικὴ πλευρὰ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

509-516
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΪΝΗ, Παθολογικὰ στοιχεῖα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

517-524
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ, Ἡ οἰκονομικὴ πλευρὰ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

 

525-531

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 535-542

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης