Παρασκευή, 12 Ιουλ, 2024
Πρόκλου και Ιλαρίου μαρτ., Βερονίκης.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2009Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2009
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ
 
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης (Ὁμ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου)
Συνυπεύθυνοι οἱ Οἰκουμενισταὶ γιὰ τὴν κακοποίηση τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν ἑτεροδόξων
325

 "ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ"
 
 Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο
330
Αἰμίλιος Πολυγένης (Δημοσιογράφος)
Ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν "Ὁμολογία Πίστεως" ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος.  Συνέντευξη
333
Μητρ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Ἐγκύκλιο Γράμμα πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ τὶς ἱερὲς μονὲς. Περὶ ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σὲ κυκλοφορηθὲν κείμενο
335
 Μητρ.  Πειραιῶς Σεραφεὶμ
Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μητροπολίτην Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.  Ἰερεμίαν
345
 Σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
Πρὸς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
347
Πρωτοπρευσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁ Φώτης Κόντογλου ἀπαντᾶ στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο
355
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσιόπουλος
Παναγιώτατε, ποιὰ πανορθόδοξη ἀπόφαση;
365
 Μελενικιώτης
Οἱ Οἰκουμενιστὲς θέτουν ὄντως ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας
Διευκρινήσεις ἐπὶ τῆς "Ὁμολογίας Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ"
373
Νεμέσιος
Ποιὰ εἶναι τὰ "ἀπαράδεκτα", Παναγιώτατε; Ἀντὶ ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο
393

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ
 
 Νικόλαος Βασιλειάδης
Ὁ Θεολογικὸς Διάλογος Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ
402
Δημήτριος Τσελεγγίδης
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
410
 Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας
Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
413
Μητρ.  Πειραιῶς Σεραφεὶμ
Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
417
Μητρ. Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτέμιος
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας
 420
 Μητρ. Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτέμιος
Ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀποφανθεῖ συνοδικῶς
423
 Ἱεροκοινοτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν
Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσις περὶ τῆς προοπτικῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ρόλο τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης κατὰ τὴν πρώτην χιλιετίαν
427
Ἱερὰ Κοινότης Ἁγίου Ὄρους
Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος γιὰ τὸν Διάλογο Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν
436
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
437
Μητρ. Περγάμου Ἰωάννης
Ἐπιστολὴ πρὸς ὅλους τοὺς Μητροπολίτες
442
Δημήτριος Τσελεγγίδης
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
445
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀνακοινωθὲν γιὰ "Ὁμολογία Πίστεως" καὶ "Διάλογο"
449
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
" Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ τῇ Ἱεραρχίᾳ "
452
 Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἡ δοθεῖσα "κατεύθυνση" τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸν ἐν ἐξελίξει θεολογικὸ διάλογο στὴν Κύπρο (Μία πρώτη προσέγγιση)
463
Μικτὴ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου
Τελικὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων - Ρωμαιοκαθολικῶν στὴν Πάφο
469
 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
 
 Ἰορδάνης Γαλανίδης (Συνταξιοῦχος Διδάσκαλος)
473
Κουργιαντάκης Στυλιανὸς (Ὑποστρατηγὸς ἐ.ἀ.)
474
Μαρία Μησούλη - Μπαλατσοῦ (Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικὸς)
475
Γεώργιος μοναχὸς Βιγλιώτης
475
Χριστίνα Κομιώτη
476
Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Πυθαρᾶς
476
Φώτιος Μπαμνάρας (Συνταξιοῦχος Καθηγητὴς)
477
Μοναχὸς Νικόλαος
477

 

 Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 8 €  

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης