Παρασκευή, 12 Ιουλ, 2024
Πρόκλου και Ιλαρίου μαρτ., Βερονίκης.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 1999Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 1999
                                                                       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Χριστόδουλος
Συγχαρητήριος ἐπιστολὴ ἐπὶ τῇ ἐκδόσει
 1
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ποιμαντική τῶν σεισμῶν
 5
 
ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
 
 Νικόλαος Ζήσης
Ἡ ἀπεικόνιση τῆς Ἁγίας Τριάδος (συνέχεια)
 10
 
ΠΑΤΕΡΙΚΑ - ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
 
 Συμεὼν Πασχαλίδης
Οἱ νέοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας
 29
 Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης
Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλᾶς. Ἕνας μουσικώτατος ἅγιος τοῦ ἐκπνέοντος αἰῶνος μας.
37
 
ΣΤΟΥΔΙΤΙΚΑ
 
 Ἀθανάσιος Πάλιουρας
Ἡ Μονὴ Στουδίου
 53
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ
 
 Ἱερομόναχος Νικόδημος Μπαρούσης
Λειτουργικὴ  Ἀναγέννησις ἢ Οἰκουμενιστικὴ ὁμοιομορφία;
58
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο
 66
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ
 
 Ἀββᾶς Ρωμαῖος
Διάκριση (Μαρίνα Στραβάκου)
 82
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ - ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 
 Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ Θεσσαλονικέως
Διάλογος μὲ τοὺς Μωαμεθανοὺς Ἄραβες (Νικόλαος Ζήσης)
 85
 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΘΝΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
 
 Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος
Οἱ ἅγιοι τόποι σὲ κίνδυνο. Παρελθὸν καὶ παρὸν
 97
 Αἰκατερίνη Εὐστρατιάδου
Παγκοσμιοποίηση - Ἰσοπεδοποίηση
 105
 
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ
 
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Σχόλια σὲ ἐπίκαιρα θέματα καὶ γεγονότα
 106
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
 
 Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ διδασκαλία του.
(Ἄννα Καραμανίδου - Σουλτάνα Λάμπρου)
 121
 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 
 Μοναχός Μωϋσὴς Ἁγιορείτης, Καλὴ καὶ κακὴ ἀγωνία (πρ. Θεόδω­ρος Ζήσης) -Ὁ Γυναικεῖος Μοναχισμὸς καὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, Πρα­κτικὰ Διορθοδόξου Μοναστικοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (Νικόλαος Ζήσης) - Ἀθανάσιος Καραθανάσης, Ὁ ἑλληνικὸς κόσμος στὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Ρωσία (Σουλτάνα Λάμπρου) - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδω­ρος Ζήσης, Ἑπόμενοι τοῖς θείοις πατράσι. Ἀρχὲς καὶ κριτήρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας (Κερασία Γαλιγαλίδου) - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης (Κερασία Γαλιγαλίδου)  141
 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
 159
 
ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕ
 166

 

 Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 4,40 €

 
  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης