Δευτέρα, 17 Ιουν, 2019
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ισαύρου, Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Ερμείου, Φήλικος, Πελεγρίνου, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ μαρτύρων, Ιωσήφ και Πίωρ οσίων, Υπατίου οσίου του εν Ρουφιαναίς.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 1999Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 1999
                                                                       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Χριστόδουλος
Συγχαρητήριος ἐπιστολὴ ἐπὶ τῇ ἐκδόσει
 1
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ποιμαντική τῶν σεισμῶν
 5
 
ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
 
 Νικόλαος Ζήσης
Ἡ ἀπεικόνιση τῆς Ἁγίας Τριάδος (συνέχεια)
 10
 
ΠΑΤΕΡΙΚΑ - ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
 
 Συμεὼν Πασχαλίδης
Οἱ νέοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας
 29
 Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης
Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλᾶς. Ἕνας μουσικώτατος ἅγιος τοῦ ἐκπνέοντος αἰῶνος μας.
37
 
ΣΤΟΥΔΙΤΙΚΑ
 
 Ἀθανάσιος Πάλιουρας
Ἡ Μονὴ Στουδίου
 53
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ
 
 Ἱερομόναχος Νικόδημος Μπαρούσης
Λειτουργικὴ  Ἀναγέννησις ἢ Οἰκουμενιστικὴ ὁμοιομορφία;
58
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο
 66
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ
 
 Ἀββᾶς Ρωμαῖος
Διάκριση (Μαρίνα Στραβάκου)
 82
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ - ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 
 Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ Θεσσαλονικέως
Διάλογος μὲ τοὺς Μωαμεθανοὺς Ἄραβες (Νικόλαος Ζήσης)
 85
 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΘΝΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
 
 Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος
Οἱ ἅγιοι τόποι σὲ κίνδυνο. Παρελθὸν καὶ παρὸν
 97
 Αἰκατερίνη Εὐστρατιάδου
Παγκοσμιοποίηση - Ἰσοπεδοποίηση
 105
 
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ
 
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Σχόλια σὲ ἐπίκαιρα θέματα καὶ γεγονότα
 106
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
 
 Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ διδασκαλία του.
(Ἄννα Καραμανίδου - Σουλτάνα Λάμπρου)
 121
 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 
 Μοναχός Μωϋσὴς Ἁγιορείτης, Καλὴ καὶ κακὴ ἀγωνία (πρ. Θεόδω­ρος Ζήσης) -Ὁ Γυναικεῖος Μοναχισμὸς καὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, Πρα­κτικὰ Διορθοδόξου Μοναστικοῦ Συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (Νικόλαος Ζήσης) - Ἀθανάσιος Καραθανάσης, Ὁ ἑλληνικὸς κόσμος στὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Ρωσία (Σουλτάνα Λάμπρου) - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδω­ρος Ζήσης, Ἑπόμενοι τοῖς θείοις πατράσι. Ἀρχὲς καὶ κριτήρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας (Κερασία Γαλιγαλίδου) - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης (Κερασία Γαλιγαλίδου)  141
 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
 159
 
ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕ
 166

 

 Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: palimpce@otenet.gr
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 4,40 €

 
  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης