ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
1. Οἱ λαϊκοὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία - Συζήτηση θέσεων τοῦ "Θεολογικοῦ Συνδέσμου", πρωτοπρεσβύτερου π. Θεοδώρου Ζήση
2. Κωνσταντινούπολη καὶ Μόσχα, πρωτοπρεσβύτερου π. Θεοδώρου Ζήση
3. Ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν Ρώσων, Χριστίνας Μπουλάκη-Ζήση
4. Πλατωνικά - Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα, πρωτοπρεσβύτερου π. Θεοδώρου Ζήση
5. Ἐπιστημονικὴ Τεχνογραφία, πρωτοπρεσβύτερου π. Θεοδώρου Ζήση
6. Τὸ Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου - Θεολογικὲς ἐπισημάνσεις,  Νικολάου Ζήση

ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Π. Θεοδώρου Ζήση. Οἱ λαϊκοὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Συζήτηση θέσεων τοῦ "Θεολογικοῦ Συνδέσμου" Ἐκδόσεις Βρυέννιος Θεσσαλονίκη 1989.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ
Π. Θεόδωρος Ζήσης - Θέμα:Κωνσταντινούπολη καὶ Μόσχα -Ἐκδόσεις Βρυέννιος - Θεσσαλονίκη 1989
Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ
Χριστίνας Μπουλάκη-Ζήση - Θέμα βιβλίου: Ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν Ρώσων. Ἐκδόσεις Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη
ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ
π. Θεόδωρος Ζήσης - Θέμα Βιβλίου: Πλατωνικά, Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα. Ἐκδόσεις Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ
Π. Θεόδωρος Ζήσης - Θέμα βιβλίου: Ἐπιστημονικὴ Τεχνογραφία. Πῶς γράφεται μία ἐπιστημονικὴ ἐργασία.
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΟΥ  ΤΑΦΟΥ
Νικολάου Ζήση - Θέμα βιβλίου: Τὸ Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου, Θεολογικὲς ἐπισημάνσεις.


Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 20/06/2024 7:48:08 πμ