ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΘΝΑΡΧΕΣ

ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΘΝΑΡΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   Πρόλογος
5
   

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε'
Ἡ  έπιχειρηθείσα ἀλλοίωση τῆς Ἱστορίας

 
 1. Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ
15
 2. Ὁ σταυρὸς τοῦ Πατριάρχου  
16
 3. Πότε ἐξαφανίζεται ἕνα ἔθνος;
17
 4. Τὸ εικονοστάσι τοῦ Γένους ξηλώνεται ἀπὸ νέους εἰκονομάχους 18
 5. Θὰ ξαναζωντανέψει τὸ κρυφὸ - σχολειὸ 20
 6. Ἀπὸ τὸν πολιτικὸ ἐκμηδενισμὸ στὰ πρόθυρα νέας αὐτοκρατορίας
21
 7. Οἱ αποτυχίες προηγουμένων κινημάτων ἐπιβάλλουν φρόνηση 
25
 8. Δὲν μοιάζει μὲ τὴ Γαλλικὴ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση 
27
 9. Ἀπειλεῖται γενικὴ σφαγή, ἱερὸς πόλεμος. Ὁ πατριάρχης ἀρνεῖται νὰ φύγει
32
 10. Ὁ ἀφορισμὸς τῆς Ἐπαναστάσεως ἦταν εἰκονικός. Ἡ ἅρση τοῦ ἀφορισμοῦ
34
 11. Ὁ ἀπαγχονισμὸς τοῦ Πατριάρχου ἐπιδρᾶ εὐνοϊκὰ στὸν ἀγώνα  
38
 12. Οἱ τιμὲς τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ λείψανο τοῦ πατριάρχου 41
    Ἐπίλογος 45
 


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ἡ ἡρωικὴ ἀρχιερατεία του στὴ Δράμα

 
   Εἰσαγωγὴ
51
 1. Ἡ πρὸ τῆς ἀρχιερατείας ζωή του
54
 2. Ἡ κατάσταση στὴν Μακεδονία 60
 3. Ἡρωικὸς ἡγέτης τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος
68
   Ἐπίλογος 
78
   

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
Τὸ ἐπιστημονικὸ καὶ συγγραφικό του ἔργο

 
 1. Μεγάλη ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ φυσιογνωμία σὲ δύσκολους καιροὺς
83
 2. Νεότητα καὶ σπουδές. Ἄριστος ἐκ τῶν ἀρίστων 
91
 3. Ἐπιστημονικὴ δράση καὶ συγγραφικὸ ἔργο 97
   Ἐπίλογος
109
   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
Ἡ κληρονομιά του

 
 1. Οἰκονόμος τῆς Διαθήκης Ιησοῦ Χριστοῦ 115
 2. Φιλάνθρωπος, ταπεινὸς καὶ συγχωρητικὸς
118
 3. Καὶ ἄλλοι Σεβαστιανοὶ γιὰ νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν κληρονομιά του 121
 4. Τὰ πνευματικὰ κίνητρα τοῦ ἔργου του 
124
 5. Τὸ μεγαλεῖο τοῦ Σεβαστιανοῦ. Χρέος καὶ εὐθύνη νὰ προβάλλουμε τὸ ἔργο του
127
 6. Τὸ ἔργο καὶ ἡ προσφορά του
129
 7. Δύο ξεχωριστὰ γνωρίσματα  
130
     α) Ἡ εὐρύτητα καὶ ἀνοικτοσύνη του 130
     β) Ἡ ἐθναρχική του συνείδηση
132
 8.  Ἡ σκληρὴ πραγματικότητα τῆς ἀλλοτρίωσης, τῆς ἐσωτερικῆς σκλαβιᾶς καὶ κατοχῆς 134
 9.  Ὁ κίνδυνος τώρα μεγαλύτερος. Ἀληθινὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα
137
 10.   Ὁ Σεβαστιανὸς δὲν πέθανε. Ἐπίλογος
138
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 9 €
     

 

 

 
Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 20/06/2024 7:57:18 πμ