Σειρὰ "ΟΣΙΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ"

Σειρὰ

 

Σειρὰ «ΟΣΙΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ»

1.  Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Χαριτωμένες Διδαχές, Θεσσαλονίκη 2003.

2.  Μοναχοῦ Παταπίου Ἁγιορείτου, Χαρίτων ὁ Πνευματικός. Βίος καί ἔργα, Θεσσαλονίκη 2003.


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ - ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ
Μὲ παραβολὲς καὶ παραδείγματα. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου...
ΧΑΡΙΤΩΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ. (1836-1906)
Βίος καὶ ἔργα τοῦ Χαρίτονος τοῦ Πνευματικοῦ -Μοναχοῦ Παταπίου Ἁγιορείτου.


Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 23/04/2024 1:37:38 μμ