Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   Πρόλογος 5
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Α'
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
9
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β'
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
23
1. Πλάτων
23
 2. Παῦλος
27
 3. Σύγκριση Παύλου καὶ Πλάτωνος
31
  Ἐπίλογος
 
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ'
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
37
 1. Ὁ ἀρχιποιμὴν Χριστὸς καὶ οἱ ποιμένες
37
 2. Διακρίνεται ὡς ποιμὴν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
38
 3. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος περὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὡς ποιμένος
43
 4.  Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὡς ποιμὴν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο
49
   Ἐπίλογος 63
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ'
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
65
 1. Πληθωρικὴ ἡ παρουσία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὰ συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
65
 2. Χρησιμοποιούμενες προσηγορίες καὶ χαρακτηρισμοὶ γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο
68
 3. Ἡ κλίση καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
69
 4. Ἄλλα θέματα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.  Εἶναι ὁ γάμος ὁδὸς θεογνωσίας;
74
 5. Ἐνδιαφέρουσες ἀθησαύριστες ἑρμηνεῖες χωρίων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
79
   Ἐπίλογος 83
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 
 1.
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐγκωμιαστικαὶ Ὁμιλίαι (7) εἰς τὸν Ἀπόστολον Παῦλον
89
 2.
Γενναδίου Σχολαρίου, Ἀπόδειξις ὅτι μείζων πάντων τῶν Ἁγίων ὁ Ἅγιος Παῦλος
153
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 10 €
   

 Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 12/07/2024 10:39:35 μμ